podstawowe zasady prawa pracy

pierścionki zaręczynowe szczecin, obrączki szczecin, jubiler

Temat: Podstawy prawa dla ekonomistów, grupa pani Wiórek
Przekazane przez panią mgr Koronkiewicz-Wiórek zagadnienia do kolokwium (21 maja): ogólne wiadomości o prawie pracy (pojęcie, przedmiot, systematyka prawa pracy; podstawowe zasady prawa pracy; zakaz dyskryminacji pracowników; źródła parwa pracy; stosunek pracy - pojęcie, cechy, podmioty - strony); powstanie stosunku pracy, zawarcie umowy o pracę, odgraniczenie umowy o prace od stosunków cywiloprawncyh (umowa zlecenia i inne umowy o świadczenie usług, umowa o dzieło)- w zakresie przerobionym na ostatnich zajęciach),dane których można żądac od kandydata do pracy, dane osobowe których można...
Źródło: pi.math.uni.wroc.pl/viewtopic.php?t=3470Temat: KODEKS PRACY
...organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym u tego pracodawcy. § 3. Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać dłużej niż przez okres 3 lat. Przepis art. 24127 § 3 stosuje się odpowiednio. § 4.[4] Pracodawca przekazuje porozumienie właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. § 5. Przepisy § 1-4 nie naruszają przepisów art. 24127. Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy Art. 10. [Prawo do pracy] § 1. Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu. § 2. Państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę. § 3. Państwo prowadzi politykę zmierzającą do pełnego produktywnego zatrudnienia. Art. 11. [Zasada swobody nawiązania stosunku pracy] [5] Nawiązanie...
Źródło: forum.prawnik24.pl/viewtopic.php?t=432